بالش گیلاس – www.naturalproductsonline.co.uk

[ad_1]

نسخه معاصر یک سنت چند صد ساله سوئیس. بالش پر از سنگ گیلاس است و می توان آن را به راحتی و به سرعت در مایکروویو گرم کرد. بالش ساعت ها گرمای آسمانی را تابش می کند. بالش خود را به بدن می رساند و گرمای خود را به طور مساوی پخش می کند. هرگز از دمای بدن سردتر نمی شود. بالش را کنار پاهایتان در رختخواب ، روی معده قرار دهید تا گرفتگی معده را برطرف کند یا اگر احساس استرس می کنید ، دور گردن خود را بگذارید.

از عمده فروش معمول شما موجود است.

World Foods Brand Management Ltd
تلفن: 01782 366 080
پست الکترونیک: [email protected]
www.wfbm.co.uk

مقاله قبلیآب لیمو ارگانیک سوما
مقاله بعدیلوبیای سیاه ارگانیک Biona 4-بسته
ویکی بالفور

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>