چگونه یک پالت Huda Beauty Mercury Retrograde برای خود به دست آورید

[ad_1]

ICYMI ، Mercury در Retrograde قرار دارد (دوباره ، دوباره) ، بنابراین در تلاش برای کمک به شما نه تنها برای زنده ماندن در سال 2021 ، بلکه اولین Mercury Retrograde در سال ، ما به شما این فرصت را می دهیم تا پالت نمادین به همین نام را با مجوز از زیبایی هدی.

ما 10 پالت آماده برای چیدمان در اختیار داریم ، هر کدام مملو از صورتی های کیهانی ، آبی های کهکشانی و گل های چمن آور است که ترکیبات رنگی بی پایان را ایجاد می کند ، بنابراین ، در میان بلا و مصیبت مداوم تماس های زوم بزرگ و بی پایان ، چشم های شما نگرانی ندارند در باره.

برای ورود ، به سادگی مشخصات خود را در زیر ارسال کنید و ما برندگان را دوشنبه 1 مارس اعلام خواهیم کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>