New Music Friday: 8 آلبوم برای پخش جریانی این هفته

[ad_1]

مطمئنا ، PAN

بر ضد انفجارZi producerr تولید کننده آزمایشی برلین یک قلمرو جادویی از فراوانی صمیمیت ، نزدیکی و اتصال صوتی را تولید می کند. این کار با الهام از دنیای قرون وسطایی Cockaigne ، یک مدینه فاضله خیالی ساخته شده است که در آن شراب آزادانه جریان می یابد و خیابان ها با شیرینی فرش می شوند. زیور از این تصویر استفاده می کند ، که در اصل به عنوان نقدی بر گرایش های زاهدانه در قرون وسطی اروپا در نظر گرفته شده و آن را به وضعیت فعلی پرهیز اجتماعی ما منتقل می کند. افتتاح آهنگ “زنده ، مگر اینکه” از این نمونه است. آن گل صدفی؛

بیشتر بخوانید raquo؛

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>